घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

६) रौतहट

रौतहट जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरणः

  1. श्री हरि घिमिरे         संयोजक              ९८४५०६००६४
  2. श्री पुरूषोत्तम घिमिरे
  3. श्री यादव घिमिरे
  4. श्री किशोर घिमिरे
  5. श्री दिलिप घिमिरे
  6. श्री अमृतनाथ घिमिरे
  7. श्री दुर्गा वहादुर घिमिरे
  8. श्री उद्धव घिमिरे