घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

४) धनुषा

धनुषा जिल्ला घिमिरे समन्वयन समिती गठन को जानकारी ।

२०७० बैशाखअ ५ गते प्रतिस्थान क सचिव (९८४५०५१२०५) को तत्पर्त म महेन्द्र-नगर्-१, डुर्ग तोल्ल धनुषा जिल्ला निवासएए श्री मुररी घिमिरे, ९८४४१३५५७८ को सम्योजकटिभीअ म धनुषा जिल्ला घिमिरे समान्वेअ समिटी गथन गरियो । सो भेलामा धनुषा जिल्ला क महेन्द्र-नगर क बन्धुहरु को उपस्थिती रहेको थियो ।

घिमिरे प्रतिस्थान को अबधारणा अनुसार धनुषा जिल्ला म रहेक घिमिरे हरु को ग्रुप समुह हरु लयि समेत्न छुत भएको भए धनुषा जिल्ला समान्वेअ समिती क सम्योजक लयि संपर्क गरी समान्वेअ समिती म संलग्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

अन्या जिल्ला हरु म पनि । । । । । । । । जिल्ला घिमिरे सम्ण्वेअ समिटी गथन गर्ने प्रकृया चली रहेको हुन ले अन्या जिल्ला क घिमिरे हरु ले पनि सहयोग र जानकारी गरयि दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरणः–

क्र.सं. नाम थर पद ठेगाना सम्पर्क नम्बर
१) श्री मुरारी घिमिरे अध्यक्ष महेन्द्रनगर, ९८४४१३५५७८